Nyheter

Tildelinger første kvartal 2023

Rådsmøtet i Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 52.000,- i støtte i første kvartal av 2023 til ulike turnéer og innspillinger i Nord-Norge. Neste søknadsfrist er 1. mai!

Tilskuddsordningene gjelder musikere som driver turnévirksomhet i landsdelen, arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter og støtte til musikkinnspillinger.

I denne tildeling fikk jazzmusikerne Arvid Martinsen og Jørn Simen Øverli tilslag på støtte til turné. Roger Johansen, Håvard Walseth og Sverre Gjørvad fikk alle tilskudd til studioinnspillinger. I tillegg fikk Nord-Salten Storband reisestøtte til Storbandmønstringen som foregår i Tromsø nå, den siste helgen i april.

NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, drive arrangørutvikling, styrke regionens nettverk av spillesteder og drive pedagogisk virksomhet. En viktig del av virksomheten er tildeling av turné- og prosjektmidler fire ganger i året.
Innkomne søknader blir behandlet av Nordnorsk Jazzsenters Programråd fire ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. mai.

Les mer om tilskuddsordningene her.

Tildelinger 1. halvår 2023:

Arvid Martinsen Turné oktober 2023 12.000
Jørn Simen Øverli Turné 5.000,-
Roger Johansen  Innspilling Store Studio 10.000,-
Håvard Walseth Innspilling Kysten Studio 5.000,-
Sverre Gjørvad Innspilling i studio 10.000,-
Nord-Salten Storband Reisestøtte til Storbandmønstring 10.000

 

Fra forsiden

Nyheter

Inspirasjon i ‘været

Den siste uka i mars var det vindstille og sol i Henningsvær. De fleste måkene var langt til havs for å overvåke skreifisket - horisonten var full av båter og det var matauke til alle. Fisk på hjell. Det var uvanlig mye snø overalt til Lofoten å være.

Nyheter

Musikere og arrangører: 1. mai er det søknadsfrist!

Nå er det dags å beskrive prosjektet ditt ferdig, lage et budsjett og sende det til oss! Her kan du som musiker søke om støtte til en kommende turné, det er også opprettet en støtteordning tenkt som tilskudd til en opptaksdag i et profesjonelt studio.

Konserter