Tilskuddsordninger

Nordnorsk Jazzsenters programråd tildeler ad hoc-midler til turnéer og prosjekter for musikere og band/storband, prosjektstøtte til arrangører samt innspillingsstøtte.

1. Ad hoc turné/prosjektstøtte; musikere og band/storband oppfordres til å søke støtte til turnéer og prosjekter.

2. Prosjektstøtte: for arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter.

3. Innspillingsstøtte: skal gi musikere muligheten til å spille inn i profesjonelt studio.

Søknadene sendes inn via Søknadsskjema for tilskuddsordninger.

Alle søknader blir behandlet av Programrådet, i fbm med deres møter 4 ganger i året. Søknaden må sendes i god tid før prosjektstart, og prosjektet kan ikke starte tidligere enn 4 uker etter den aktuelle søknadsfristen.

Frister er 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november

Fra forsiden

Nyhet

Jovan Pavlovic Trio feat Ahmad Al Khatib

Nordnorsk Jazzsenters programråd tildeler ad hoc-midler til turnéer og prosjekter for musikere og band/storband, prosjektstøtte til arrangører samt innspillingsstøtte. 1. Ad hoc turné/prosjektstøtte; musikere og band/storband oppfordres til å søke støtte til turnéer og prosjekter. 2. Prosjektstøtte: for arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter. 3. Innspillingsstøtte: skal gi musikere muligheten til å spille […]

Nyhet

Nordnorsk Jazzensemble LEAGUS «Flora Eallin»

Nordnorsk Jazzsenters programråd tildeler ad hoc-midler til turnéer og prosjekter for musikere og band/storband, prosjektstøtte til arrangører samt innspillingsstøtte. 1. Ad hoc turné/prosjektstøtte; musikere og band/storband oppfordres til å søke støtte til turnéer og prosjekter. 2. Prosjektstøtte: for arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter. 3. Innspillingsstøtte: skal gi musikere muligheten til å spille […]