Styret

Nordnorsk Jazzsenter styre består av fem medlemmer der en representant er oppnevnt av Nordland fylkeskommune, en av Norsk Jazzforum, to representanter oppnevnes av Nordnorsk Jazzforum og vertskommunen Bodø oppnevner en representant.

Styret i Nordnorsk Jazzsenter består av:

Geir Knutson – Styreleder, oppnevnt av Nordland fylkeskommune
Tove Leming – Nestleder, oppnevnt av Norsk Jazzforum
Stian Hiis Bergh – Styremedlem
Bjørn Bonsaksen – Styremedlem, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum
Svein Hugo Sørensen – Styremedlem, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum

Varamedlemmer, i rekkefølge til overstående stillinger:

Hanne Jakhelln, oppnevnt av Nordland Fylkeskommune
Line Grepperud Olsen, oppnevnt av Norsk Jazzforum
Trud Berg, oppnevnt av Bodø Kommune
John-Kåre Hansen, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum
Hans Stapnes, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum

Fra forsiden

Nyhet

Velkommen til Nordnorsk Jazzmøte

Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) og Nordnorsk Jazzforum (NNJF) vil med dette invitere alle med interesse for jazz i Nord-Norge til det første Nordnorske Jazzmøtet, lørdag 5. mai 2018 i Bodø. Jazzmøtet skal være den viktigste møteplassen for diskusjon av jazz i Nord-Norge. 

Nyhet

Første turné i nord

Lørdag før palmesøndag spilte den fremadstormende kvartetten Rohey på Vossajazz. Så snart påsken er over, er bandet klar for sin aller første turné i nord. – Det blir stas, sier bassisten Kristian B. Jacobsen, fra Bodø.