Styret

Nordnorsk Jazzsenter styre består av fem medlemmer der en representant er oppnevnt av Nordland fylkeskommune, en av Norsk Jazzforum, to representanter oppnevnes av Nordnorsk Jazzforum og vertskommunen Bodø oppnevner en representant.

Styret i Nordnorsk Jazzsenter består av:

Geir Knutson – Styreleder, oppnevnt av Nordland fylkeskommune
Tove Leming – Nestleder, oppnevnt av Norsk Jazzforum
Stian Hiis Bergh – Styremedlem
Bjørn Bonsaksen – Styremedlem, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum
Svein Hugo Sørensen – Styremedlem, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum

Varamedlemmer, i rekkefølge til overstående stillinger:

Hanne Jakhelln, oppnevnt av Nordland Fylkeskommune
Line Grepperud Olsen, oppnevnt av Norsk Jazzforum
Trud Berg, oppnevnt av Bodø Kommune
John-Kåre Hansen, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum
Hans Stapnes, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum

Fra forsiden

Nyhet

Tildelinger 1. kvartal 2018

Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 101.000,- i støtte til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge for første kvartal 2018.

Nyhet

Energien lar seg ikke knekke

Den norske kvartetten Rohey spruter av energi på scenen. Bare ikke akkurat nå. For to av fire ligger ved slutten av januar utslått av influensa. – Ingen fare for konserten på Bodø Jazz Open 3. februar eller turneen i nord i april, lover trommeslager Henrik Lødøen.