Nordnorsk Jazzensemble

Nordnorsk Jazzensemble er en stor og etterlengtet nysatsing for jazz og improvisasjonsmusikk i landsdelen.

Her samles Nord-Norges fremste musikere innen jazz og improvisert musikk i et stort, profesjonelt ensemble. Med splitter ny musikk skrevet spesielt for ensemblet og musikerne som deltar skal Nordnorsk Jazzensemble vise frem det særpreget og mangfoldet som landsdelen representerer innenfor jazz og beslektet musikk.

Ensemblet fikk sin debut i 2021 på Festspillene i Nord-Norge med verket «Flora Eallin» av LEAGUS (Herborg Rundberg og Kristian Olstad). I starten av 2022, etter flere avlysninger pga pandemien, er det premiere på verket «Vippepunktet» av Jakop Janssønn og Moddi, på Nordlysfestivalen.

Målet med ensemblet er å skape attraktive, nytenkende produksjoner med bred appell og høyt kvalitetsnivå. Utgangspunktet skal være det særpreg og mangfold som landsdelen representerer når det gjelder musikkulturer, utøvere og framføringspraksis. Særpreget fra jazzen skal være til stede gjennom et repertoar som bygger en kombinasjon av komponert og improvisert musikk, men det vil også være naturlig å bygge prosjekter rundt folkemusikk og andre sjangre.

Ensemblet skal holde et høyt kunstnerisk nivå og ha en klar nordlig signatur. Ensemblet skal gi rom for møter mellom ulike tradisjoner og formater, i tillegg til å være en viktig rekrutteringskilde for yngre musikere. Ensemblet skal ha fleksibel besetning og repertoar, og på den måten gjøre seg gjeldende som et vitalt og innovativt ensemble som evner å nå ut regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ensemblet skal være en synlig aktør i landsdelen. Ikke bare igjennom konserter, men i form av møter med unge talent, lokalbefolkning og som initiativtakere for aktivitet i kulturlivet. Ensemblet skal være et attraktivt tilbud til publikum i landsdelen, men også kunne brukes som eksportvare for å profilere Nord-Norge. Det er i så måte viktig at ensemblet kan fungere som brikke i internasjonale samarbeid. Det er et sentralt moment at ensemblet har et tydelig nordnorsk eierskap, og er politisk og økonomisk forankret i det eksisterende kultursamarbeidet i landsdelen.

Første prosjekt for Nordnorsk Jazzsenter er verket «Vippepunktet» av Jakop Janssønn med tekster av Pål Moddi Knutsen. Ensemblets aller første turné skulle finne sted i månedsskiftet januar/februar 2021, men pga koronasituasjonen er dette prosjektet utsatt til 2022.

Første prosjekt som vi faktisk får oppleve live blir derfor «Flora Eallin», hvor tromsøduoen Leagus har skrevet et bestillingsverk som får sin urfremføring på Festspillene i Nord-Norge i juni 2021 og videre turne i landsdelen i august.

Arbeidet med etableringen av Nordnorsk Jazzensemble har pågått over flere år, blant annet med høringsrunde blant aktører i jazzfeltet i Nord-Norge. I 2020 ble det endelig innvilget tilskudd fra Kulturrådet til det første pilotprosjektet, og samtidig ble det inngått et samarbeid med Musikk i Nordland om gjennomføring av det første pilotåret.

Nordnorsk Jazzsenter har det kunstneriske og administrative ansvaret for prosjektet. Gjennomføring av prosjektet skjer i samarbeid med Musikk i Nordland (MiN).

Prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Fra forsiden

Nyheter

Hackney Colliery Band

Brasstrøkk fra de Britiske øyer! Musikkfest for familien på tvers av aldre og sjangre!

Nyheter

Ellen Andrea Wang og Ensemble Ylajali.

Når en av våre aller beste jazzbassister her til lands komponerer musikk til Magnificat-teksten i Marias Lovsang, gjøres det med stor bravur. Ellen Andrea Wang har komponert det mesterlige verket Magnificat i 10 deler for kvinnekor, kontrabass og saksofon.