Nyheter

Musikkontoret Nord søker prosjektmedarbeider i Bodø – 100% stilling

Musikkontoret Nord utvider vår satsing i Bodø og Nordland. Vi tilbyr en spennende, utfordrende og interessant jobb for deg som er opptatt av norsk musikkliv og ønsker å bidra til å videreutvikle musikkbransjen lokalt, regionalt og nasjonalt.


Prosjektmedarbeider får en s
entral rolle i Musikkontoret Nord sin aktivitet i Bodø og Nordland, med utvikling av våre tilbud, og gjennomføring av større og mindre prosjekter. Blant annet vil arbeidet med et nytt prosjekt innen miljø og bærekraft (Grønn festival – Grønn arrangør i nord) inngå i arbeidsoppgavene. 

Musikkontoret Nord søker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og bransjen vi jobber i. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en bedre oppgaveløsning. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • God kjennskap til musikkbransjen og erfaring fra kulturlivet
 • Bred sjangerkunnskap
 • Relevant utdanning og/eller arbeidserfaring
 • Høy digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Nettverk i musikklivet både regionalt og nasjonalt 
 • Erfaring med prosjektarbeid/prosjektledelse og økonomistyring  

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ, ser muligheter og har stor gjennomføringsevne
 • Du er selvstendig, fleksibel og strukturert
 • Du er utadvendt og omgjengelig, og har gode evner til samarbeid og konfliktløsning

Betingelser

 • Godt arbeidsmiljø
 • 100% prosjektstilling i tre år med mulighet for fast ansettelse (forutsatt finansiering) 
 • Arbeidssted Bodø
 • Noe reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid må påregnes
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale
 • 6 måneders prøvetid
 • Prosjektmedarbeider rapporterer til faglig ansvarlig for MKN

Søknad

Søknad med CV og referanser sendes per e-post til post@musikkontoretnord.no.

Søknadsfrist 2. januar 2023.

Har du noen spørsmål til stillingen? Ta gjerne kontakt med faglig ansvarlig i Musikkontoret Nord, Fredrik Forssman: fforssman@gmail.com // tlf 92636977

Om Musikkontoret Nord

Musikkontoret Nord (MKN) er et ressurs- og kompetansesenter for det frie musikkfeltet i Nord-Norge. MKN har fokus på hele den regionale ”hjemmebanen”; artister og utøvere, arrangører og øvrig musikkbransje. MKN inngår i en nettverksmodell med Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) og Folkemusikk Nord (FmN), i nært samarbeid med Tvibit Musikk i Tromsø. Kjerneaktivitet er kurs/seminarer, individuell veiledning og prosjektrettede satsinger. Vi skal legge til rette for at musikkbransjen i landsdelen skal ha konkurransedyktige muligheter til å utvikle seg fra talent til et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.

Musikkontoret Nord er administrativt underlagt Nordnorsk Jazzsenter. Musikkontoret Nord er en del av det nasjonale nettverket av musikkontorer.

Musikkkontoret Nord har i dag en ansatt i 100% stilling og en i 60%. Prosjektmedarbeider vil jobbe fra Bodø. Vi er finansiert av Tromsø kommune, Nordland og Troms & Finnmark fylkeskommune og Norsk kulturråd.

Postadresse:
Musikkontoret Nord v/ Nordnorsk Jazzsenter, Pb. 5551 Sentrum, 8085 BODØ

www.musikkontoretnord.no 

Fra forsiden

Nyheter

Hackney Colliery Band

Brasstrøkk fra de Britiske øyer! Musikkfest for familien på tvers av aldre og sjangre!

Nyheter

Ellen Andrea Wang og Ensemble Ylajali.

Når en av våre aller beste jazzbassister her til lands komponerer musikk til Magnificat-teksten i Marias Lovsang, gjøres det med stor bravur. Ellen Andrea Wang har komponert det mesterlige verket Magnificat i 10 deler for kvinnekor, kontrabass og saksofon.