Nyheter

Tildelinger 3. kvartal 2018

Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 107.000,- i støtte til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge for tredje kvartal 2018.

NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, drive arrangørutvikling, styrke regionens nettverk av spillesteder og drive pedagogisk virksomhet. En viktig del av virksomheten er tildeling av turné- og prosjektmidler til nordnorske musikere og arrangører fire ganger i året.

Tilskuddordningene gjelder musikere som driver turnévirksomhet i landsdelen, arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter og innspillingsstøtte til musikere. I årets tredje tildeling er det blant annet gitt støtte til jazzprosjekt under Nødutgangfestivalen, innspillingsstøtte og turnéstøtte til England Brooks Orchestra, reisestøtte til Kristian Olstad for turné i Kina, støtte til Bodø Domkirkes Nattjazzkonsert 2018 og turnéer med blant annet Marie Vangen og Ida Holten Worsøe.

Innkomne søknader blir behandlet av Nordnorsk Jazzsenters Programråd fire ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. november. Les mer om tilskuddsordningene her.

Følgende tildelinger er gjort i NNJSs programråd september 2018:

 

Søkers navn Info om søknad Vedtak
Vadsø Storband Konsert med Kåre Nymark 5000
Nødutgangfestivalen Jazzverksted «Himmel-project» 10000
John-Kåre Hansen Innspilling England Brooks 5000
Marie Vangen Finnmarksturné 10000
Harald Relling Nilsen Bare Barberà juleturné 6000
Bodø Domkor Nattjazzkonsert 2018 8000
Tromsø Storband Konsert Ed Neumeister 5000
John-Kåre Hansen Turné England Brooks Orchestra 7000
Kristian Olstad Reisestøtte turné Kina 15000
Artic Trombone Festival Trombonejazzprosjekt Ed Neumeister 10000
Jan Olav Renvåg Turné Ida Holten Worsøe 6000
Brønnøysund Musikkorps Funk for folk på Torghattfestivalen 2019 10000
Jakop Janssønn Innspilling Bricouleur 10000

 

Fra forsiden

Nyheter

Oppdatert: Avlysninger pga korona

Oppdatert 24.mars 2020:  Nordnorsk Jazzsenter har avlyst all turnévirksomhet frem til og med 1. mai for å forebygge spredning av koronaviruset.

Konserter