Ad hoc støtte

NNJSs Programråd tildeler på bakgrunn av innkomne søknader ad hoc-midler til ulike prosjekter. NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader.

Musikere og band oppfordres til å søke støtte til prosjekter og turnéer i form av skriftlige søknader, for denne ordningen finnes et eget søknadsskjema.

NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader. Støtte til turneer gis der det minimum holdes 3 konserter. Fra 2013 omfatter dette også utenlandsturneer for musikere bosatt i landsdelen.

Søknadene blir hovedsakelig behandlet på Programrådets møter 4 ganger i året. Søknaden må sendes i god tid før turnestart og før gjeldende søknadsfrist.

Søknadsfrister er:

1. februar
1. mai
1. september
1. november

Fra forsiden

Nyhet

Velkommen til Nordnorsk Jazzmøte

Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) og Nordnorsk Jazzforum (NNJF) vil med dette invitere alle med interesse for jazz i Nord-Norge til det første Nordnorske Jazzmøtet, lørdag 5. mai 2018 i Bodø. Jazzmøtet skal være den viktigste møteplassen for diskusjon av jazz i Nord-Norge. 

Nyhet

Første turné i nord

Lørdag før palmesøndag spilte den fremadstormende kvartetten Rohey på Vossajazz. Så snart påsken er over, er bandet klar for sin aller første turné i nord. – Det blir stas, sier bassisten Kristian B. Jacobsen, fra Bodø.