Ad hoc støtte

NNJSs Programråd tildeler på bakgrunn av innkomne søknader ad hoc-midler til ulike prosjekter. NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader.

Musikere og band oppfordres til å søke støtte til prosjekter og turnéer i form av skriftlige søknader, for denne ordningen finnes et eget søknadsskjema.

NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader. Støtte til turneer gis der det minimum holdes 3 konserter. Fra 2013 omfatter dette også utenlandsturneer for musikere bosatt i landsdelen.

Søknadene blir hovedsakelig behandlet på Programrådets møter 4 ganger i året. Søknaden må sendes i god tid før turnestart og før gjeldende søknadsfrist.

Søknadsfrister er:

1. februar
1. mai
1. september
1. november

Fra forsiden

Nyhet

Tildelinger 2. kvartal 2018

Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 109.000,- i støtte til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge for andre kvartal 2018.

Konserter