Ad hoc turné-/prosjektstøtte

NNJSs Programråd tildeler på bakgrunn av innkomne søknader ad hoc-støtte til ulike prosjekter og turneer.

Støtte til turneer gis der det minimum holdes 3 konserter. Dette omfatter også utenlandsturneer for musikere bosatt i landsdelen.

NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader.

Søknadene blir hovedsakelig behandlet på Programrådets møter 4 ganger i året. Søknaden må sendes i god tid før prosjektstart, og prosjektet kan ikke starte tidligere enn 4 uker etter den aktuelle søknadsfristen.

Søknadsfrister er:

1. februar
1. mai
1. september
1. november

Fra forsiden

Nyhet

Sigrid Brennhaug med turné i Nordnorge

NNJSs Programråd tildeler på bakgrunn av innkomne søknader ad hoc-støtte til ulike prosjekter og turneer. Støtte til turneer gis der det minimum holdes 3 konserter. Dette omfatter også utenlandsturneer for musikere bosatt i landsdelen. NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader. Søknadene blir hovedsakelig behandlet […]

Nyhet

Jovan Pavlovic Trio feat Ahmad Al Khatib

NNJSs Programråd tildeler på bakgrunn av innkomne søknader ad hoc-støtte til ulike prosjekter og turneer. Støtte til turneer gis der det minimum holdes 3 konserter. Dette omfatter også utenlandsturneer for musikere bosatt i landsdelen. NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader. Søknadene blir hovedsakelig behandlet […]

Konserter