Ad hoc støtte

NNJSs Programråd tildeler på bakgrunn av innkomne søknader ad hoc-midler til ulike prosjekter. NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader.

Musikere og band oppfordres til å søke støtte til prosjekter og turnéer i form av skriftlige søknader, for denne ordningen finnes et eget søknadsskjema.

NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader. Støtte til turneer gis der det minimum holdes 3 konserter. Fra 2013 omfatter dette også utenlandsturneer for musikere bosatt i landsdelen.

Søknadene blir hovedsakelig behandlet på Programrådets møter 4 ganger i året. Søknaden må sendes i god tid før turnestart og før gjeldende søknadsfrist.

Søknadsfrister er:

1. februar
1. mai
1. september
1. november

Fra forsiden

Nyhet

Høstens turneer er klare!

Både unge og gamle jazzinteresserte i nord får noe å se fram til når Arild Andersen Sekstett, England Brooks med band, Thomas Strønen samt JåzzOngan legger ut på turneer til høsten.

Nyhet

Bryter nytt land

Når Chili Vanilla og Andreas Ulvo nå inntar Nord-Norge, er det første gang den kritikerroste gruppen er på turné i vår nordligste landsdel. Og med seg har de musikk ingen har hørt før.