Ad hoc støtte

NNJSs Programråd tildeler på bakgrunn av innkomne søknader ad hoc-midler til ulike prosjekter. NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader.

Musikere og band oppfordres til å søke støtte til prosjekter og turnéer i form av skriftlige søknader, for denne ordningen finnes et eget søknadsskjema.

NNJS har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 10-20% av totale kostnader. Støtte til turneer gis der det minimum holdes 3 konserter. Fra 2013 omfatter dette også utenlandsturneer for musikere bosatt i landsdelen.

Søknadene blir hovedsakelig behandlet på Programrådets møter 4 ganger i året. Søknaden må sendes i god tid før turnestart og før gjeldende søknadsfrist.

Søknadsfrister er:

1. februar
1. mai
1. september
1. november

Fra forsiden

Nyhet

Tildelinger 1. kvartal 2018

Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 101.000,- i støtte til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge for første kvartal 2018.

Nyhet

Energien lar seg ikke knekke

Den norske kvartetten Rohey spruter av energi på scenen. Bare ikke akkurat nå. For to av fire ligger ved slutten av januar utslått av influensa. – Ingen fare for konserten på Bodø Jazz Open 3. februar eller turneen i nord i april, lover trommeslager Henrik Lødøen.