Nyheter

Nordnorsk Jazzensemble feat. Arve Henriksen: Kaipu

Ensiesittäminen: Nordnorsk Jazzensemble yhessä Arve Henriksenin kans esittää uuen musikkivärkin Kaipu. Se perustuu kväänin musikkhiin ja histoorihaan.

Nordnorsk Jazzensemble med Arve Henriksen presenterer urfremføring av det nye verket Kaipu, basert på kvensk musikk og historie. 

31.januar Nordlysfestivalen og 1.februar Bodø Jazz Open.

Nordnorsk Jazzensemble jatkaa heän musikillista matkaa tuntemattomassa kväänimaisemassa. Ensemble oon luonu uuen prosektin yhessä Arve Heriksenin kans joka oon kansoittenvälisesti tunnustettu komponisti ja trumpetisti. Taitheilijat ja artistit nostavat yhessä framile kväänin kulttuuriperinön, ja het tuovat sen uutheen näkhöön jazzin ja improvisasuunin kautta.

Kaipu -sana kuvvaa hyvin kväänin kulttuurin tillaa tääpänä. Kväänit kaipaavat sinne minkä het oon kaottanheet. Heilä oon kaipaus kohti sitä kulttuuri-ilmaisua joka kväänilä oli ennen, mutta jota het ei saattanheet antaat eli viiä etheenkäsin. Monet kväänit elävät tämän kaipauksen kans. Tässä prosektissa toivoma ette met saatama peilata kväänitten kokemuksia, ja kaipaus oon sentraali heän kokemuksissa.

Met saama kokeat kunka pienet ja suuret äänimaisemat vievät meät vanhoitten kvääni lauluitten, virsitten, tekstitten, riimitten ja reekelitten tykö – kaikin improvisasuunin hengessä.

Nordnorsk Jazzensemble oon:

Arve Henriksen – trumpetti, elektronikki

Frida Lydia Hansen – laulu

Svein Schultz – bassi

Viktor Wilhelmsen – kitaarit

Mariann Torset – urku

Aleksander Kostopoulos – trummat, perkusuuni

Adrian Danielsen – keyboard, piano

Louisa Palmi Danielsson – elektronikki, effektit

Viktor Wilhelmsen, Svein Schultz, Mariann Torset, Frida Lydia Hansen ja Arve Henriksen oon komponeeranheet, tulkinheet ja sovittanheet musikin ja tekstin.

Nordnorsk Jazzensemble oon iso ja kaivattu satsaus jazzhiin ja improvisaasuunimusikkhiin maakunnassa. Tähän suurheen ensemblheen oon kovottu Pohjas-Norjan parhaita jazz- ja improvisasuunimuusikkeria. Nordnorsk Jazzensemblele oon kirjotettu aivan uutta musikkia jonka kautta ensemble näyttää kunka jazz ja muu samanlainen musikki eustaa maakunnan omanlaista rikkhautta.

Nordnorsk Jazzensemble fortsetter med den påbegynte musikalske reisen inn i det ukjente kvenske landskapet. Sammen med den internasjonalt anerkjente komponisten og trompetisten Arve Henriksen, skaper Nordnorsk Jazzensemble et nytt prosjekt med kunstnere og artister der den kvenske kulturarven løftes frem, formes og bringes inn i et nytt lys i jazzens og improvisasjonens tegn.

Kaipu – som betyr lengsel og savnbeskriver dagens situasjon for kvensk kultur. Det finnes et savn til noe som kvener har mistet. Lengsel til egne kulturuttrykk som eksisterte en gang, men som ikke fikk mulighet til å bli overført eller utviklet videre. Dette er gjennomgående i det mange kvener lever med i dag. Dette prosjektet håper på å gjenspeile noen av erfaringene som kvener har hatt, og Kaipu står helt sentralt i dette.

Gjennom små og store lydlandskap får vi oppleve bearbeidede gamle kvenske skillingsviser, salmer, tekster, rim, regler og sanger. Alt i improvisasjonens ånd.

Nordnorsk Jazzensemble består av:

Arve Henriksen – trompet, elektronikk

Frida Lydia Hansen – vokal

Svein Schultz – bass

Viktor Wilhelmsen – gitarer

Mariann Torset – orgel

Aleksander Kostopoulos – trommer, perkusjon

Adrian Danielsen – keyboard, piano

Louisa Palmi Danielsson – elektronikk, effekter

Musikk og tekst er komponert, tolket og rearrangert av Viktor Wilhelmsen, Svein Schultz og Mariann Torset, Frida Lydia Hansen og Arve Henriksen.

Nordnorsk Jazzensemble er en stor og etterlengtet nysatsing for jazz og improvisasjonsmusikk i landsdelen. Her samles Nord-Norges fremste musikere innen jazz og improvisert musikk i et stort, profesjonelt ensemble. Med splitter ny musikk skrevet spesielt for ensemblet og musikerne som deltar skal Nordnorsk Jazzensemble vise frem det særpreget og mangfoldet som landsdelen representerer innenfor jazz og beslektet musikk.

Fra forsiden

Nyheter

Hackney Colliery Band

Brasstrøkk fra de Britiske øyer! Musikkfest for familien på tvers av aldre og sjangre!

Nyheter

Ellen Andrea Wang og Ensemble Ylajali.

Når en av våre aller beste jazzbassister her til lands komponerer musikk til Magnificat-teksten i Marias Lovsang, gjøres det med stor bravur. Ellen Andrea Wang har komponert det mesterlige verket Magnificat i 10 deler for kvinnekor, kontrabass og saksofon.