Nyheter

Prosjektstilling ledig

I forbindelse med interregprosjektet Arctic Music Circles og andre prosjekt i Nordnorsk Jazzsenter og Musikkontoret Nord, lyser vi ut en samlet 100% prosjektstilling.

Prosjektstilling ledig ved Nordnorsk Jazzsenter:
NORDNORSK JAZZSENTER
Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) er et regionalt produksjons- og kompetansesenter med de tre nordligste fylkene som virkeområde. NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer.
Vi søker; Prosjektmedarbeider i 100% stilling
I forbindelse med interregprosjektet Arctic Music Circles og andre prosjekt i Nordnorsk Jazzsenter og Musikkontoret Nord, lyser vi ut en samlet 100% prosjektstilling. Halvparten av arbeidsoppgavene vil være som koordinator for Arctic Music Circles og resten vil være knyttet til markedsføringsoppgaver ved jazzsenteret og prosjektarbeid ved Musikkontoret Nord.
Ønskede kvalifikasjoner
• God kjennskap til musikkbransjen og erfaring fra kulturlivet
• Bred sjangerkunnskap
• Relevant utdanning og/eller arbeidserfaring
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• Høy digital kompetanse
• Nettverk i musikklivet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
• Erfaring med prosjektarbeid/prosjektledelse og økonomistyring
Prosjektmedarbeider vil jobbe i team sammen med øvrig stab i Nordnorsk Jazzsenter, Musikkontoret Nord, samt gjennom Arctic Music Circles jobbe tett på øvrig del av Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og andre samarbeidsparter i prosjektet.
Prosjektstillingen gjelder for 2 år, med mulighet for forlengelse i ett år. Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale. 3 måneders prøvetid.
Reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid må påregnes.
Arbeidssted er Bodø.
Søknad med CV, godkjente attester og vitnemål sendes til daglig leder Ulla-Stina Wiland, tlf.9264 5905 eller e-mail: Ulla-stina@nordnorskjazzsenter.no
Søknadsfrist: 8. september 2023

Fra forsiden