Nyheter

Tildelinger andre kvartal 2023

Det har nylig blitt avholdt rådsmøte for andre kvartal av 2023 i Nordnorsk Jazzsenter, der det ble gjennomgått en stor bunke med gode søknader om støtte til mange flotte prosjekter. Ikke alle fikk tildeling; til dere som ikke fikk vil vi oppfordre til å stå på og søke igjen! Det er med stor glede vi dette kvartal kan fordele kr 100.000,- til ulike turnéer og innspillinger i Nord-Norge. Neste søknadsfrist er 1. september!

Våre tilskuddsordninger gjelder musikere som driver turnévirksomhet i landsdelen, arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter og støtte til musikkinnspillinger.

Tildelingslisten inneholder både kjente og nye navn, og de representerer et bredt spekter av sjangeren. De som får tilskudd til innspilling er Marit Sandvik, Joakim Kristiansen, Ruben Bratli, og Emma Elliane Oskal Valkeapää. Støtte til turné får Ann-Iren Hansen, Ola Asdahl Rokkones, LUPE via søker Martin Högberg og Gammalgrass via søker Ole Morten Vågan.

Ruben Bratli søkte om, og fikk støtte til, begge deler! Han er en nyutdannet saksofonist fra Narvik som har flere prosjekter og konstellasjoner i sving.

 

 

 

 

Vi gleder oss til å høre fruktene fra alle disse spennende prosjektbeskrivelsene i fremtiden!

NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, drive arrangørutvikling, styrke regionens nettverk av spillesteder og drive pedagogisk virksomhet. En viktig del av virksomheten er tildeling av turné- og prosjektmidler fire ganger i året.

Innkomne søknader blir behandlet av Nordnorsk Jazzsenters Programråd fire ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. september.

Les mer om tilskuddsordningene her.

Tildelinger 2. halvår 2023:

Ann-Iren Hansen Turné ny plate 10.000
Ola Asdahl Rokkones Turné i Nord-Norge 25.000,-
Marit Sandvik  Innspilling nye låter sept 23 10.000,-
Martin Högberg Turne i Nord-Norge med LUPE 10.000,-
Ruben Bratli Innspilling i studio 10.000,-
Ole Morten Vågan Turné Gammalgrass 15.000
Joakim Kristiansen Innspilling 10.000,-
Emma Elliane Oskal Valkeapää Innspilling i studio 10.000,-

 

Fra forsiden