Nyheter

Musikere og arrangører: 1. mai er det søknadsfrist!

Nå er det dags å beskrive prosjektet ditt ferdig, lage et budsjett og sende det til oss! Her kan du som musiker søke om støtte til en kommende turné, det er også opprettet en støtteordning tenkt som tilskudd til en opptaksdag i et profesjonelt studio.

Jazzarrangører kan på sin side søke midler til å sette i gang nye og spennende prosjekter i landsdelen. Disse midlene er vårt bidrag til at de mange flinke og hardtarbeidende musikerne og arrangørene får satt sine ideer ut i livet.

Informasjon om tilskuddsordningene og søknadsskjemaet finner du her, nærmeste søknadsfrist er 1. mai:

Fra forsiden