Nyheter

Nytt år med friske midler – frist 1. februar!

Vi har tre tilskuddsordninger med fire søknadsrunder, og fristen til årets første tildeling er nå 1. februar.

Hos oss kan musikere søke om støtte til en kommende turné, det er også opprettet en støtteordning tenkt som tilskudd til en opptaksdag i et profesjonelt studio. 

Jazzarrangører kan på sin side søke midler til å sette i gang nye og spennende prosjekter i landsdelen. Disse midlene er vårt bidrag til at de mange flinke og hardtarbeidende musikerne og arrangørene får satt sine ideer ut i livet.

Tilskuddsordningene og søknadsskjema finner du her, første frist er 1. februar:

Fra forsiden

Nyheter

Festival like om hjørnet!

Bodø Jazz Open er kun et par uker unna og det er et fantastisk program de presenterer i perioden 1-5. februar.

Nyheter

Tildelinger første halvår 2022

Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 204.000,- i støtte i første halvår av 2022 til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge. Neste søknadsfrist er 1. september!