Nyheter

Tildelinger første halvår 2022

Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 204.000,- i støtte i første halvår av 2022 til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge. Neste søknadsfrist er 1. september!

Tilskuddsordningene gjelder musikere som driver turnévirksomhet i landsdelen, arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter og støtte til musikkinnspillinger. Blant de som fikk prosjekt- og turnéstøtte i årets to første tildelinger er Ann-Iren Hansen til turné og plateinnspilling av ny egenkomponert musikk, Festspillene Helgeland for bestillingsverk av Liv Andrea Hauge til årets festival, og til Sandnessjøen Storband for å arrangere storbandseminar.

NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, drive arrangørutvikling, styrke regionens nettverk av spillesteder og drive pedagogisk virksomhet. En viktig del av virksomheten er tildeling av turné- og prosjektmidler fire ganger i året.

Innkomne søknader blir behandlet av Nordnorsk Jazzsenters Programråd fire ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. september.

Les mer om tilskuddsordningene her.

Tildelinger 1. halvår 2022:

Øystein Blix Jazz Oasen 2022 20.000,-
Sandnessjøen Storband Storbandseminar mars 2022 12.000,-
Hallgeir Pedersen Innspilling Hallgeir Pedersen trio 10.000,-
Steinar Kjeldsen Innspilling Store Studio 10.000,-
Steinar Kjeldsen Turne i Vesterålen 10.000,-
Vegadagan v/ Gaute H Formo Kirkegårdsvandring og storbandseminar 15.000,-
Festspillene Helgeland Bestillingsverk Liv Hauge Ensemble 25.000,-
Pål-Are Bakksjø Innspilling med Fotefar 10.000,-
Sverre Gjørvad Innspilling i studio – nytt album 10.000,-
Erlend Albertsen Basspace Turné i Nord 20.000,-
Steinar Raknes Turné i Nord-Norge 5.000,-
Ervik Storband V/ Skogvoll Årlig show – Arena Nord-Norge 5.000,-
Ann-Iren Hansen Turne Nord-Norge 15.000,-
Ann-Iren Hansen Innspilling Jazzviser i studio 10.000,-
Cecilie Grundt Turne i Nord-Norge 7.000,-
Hallgeir Pedersen Turné i Vest-Finnmark 10.000,-
Benjamin Mørk «Music on Display» 10.000,-

Fra forsiden

Nyheter

Inspirasjon i ‘været

Den siste uka i mars var det vindstille og sol i Henningsvær. De fleste måkene var langt til havs for å overvåke skreifisket - horisonten var full av båter og det var matauke til alle. Fisk på hjell. Det var uvanlig mye snø overalt til Lofoten å være.

Nyheter

Musikere og arrangører: 1. mai er det søknadsfrist!

Nå er det dags å beskrive prosjektet ditt ferdig, lage et budsjett og sende det til oss! Her kan du som musiker søke om støtte til en kommende turné, det er også opprettet en støtteordning tenkt som tilskudd til en opptaksdag i et profesjonelt studio.

Konserter