Nyheter

OmRIZZ

Nye søkbare midler for lokale jazzturnéer i Nord. Søknadsfrist 15. mai.

NNJS har satt av en ekstra pott på en halv million kroner i 2022 til kortreist jazz, for å styrke og synliggjøre landsdelens aktive jazzmiljø. Midlene skal utelukkende brukes på band og utøvende jazzmusikere som er bosatt i Nord-Norge. Vi ønsker å støtte etablerte band og nye prosjekter som vil skape noe i sitt nærområde/distrikt, men åpner også opp for at man kan invitere med seg en eller to andre musikere/solister som er bosatt i en annen del av Nord- Norge.

Søker skal;

 • Sende søknad med prosjektidé, kunstnerisk beskrivelse og hvilke musikere som er tenkt involvert.
 • Sende søknad med budsjett. Vi åpner for at midler til tilrettelegging av turne inngår i budsjettet.
 • Gjennomføre turneen ila høsten 2022.
 • Selv stå for planlegging og gjennomføring av turne.

NNJS kan;

 • Bidra med økonomi; 5 til 10 tildelinger opptil 100 000,-
 • Bidra med tips og råd mht til kunstneriske ideer og sammensetning, logistikk og promotering.
 • Bidra med avtaler mht leiebil, hotell etc.
 • Bidra med markedsføring av prosjektet under «omRiZZ»-paraplyen.

NNJS vektlegger;

 • Grønne turneer – miljø og bærekraft (f.eks turnéform, fremkomstmiddel).
 • Kjønnsbalanse.
 • Nye målgrupper. F.eks barn, unge og eldre.

Søknad inkl. budsjett og søknadsbeløp sendes pr mail til nnjs@nordnorskjazzsenter.no 

Søknadsfrist 15. mai 2022. Utvelgelse vil skje innen 1. juni.

Prosjektperiode: Turnéene må gjennomføres og rapporteres i løpet av høsten 2022 i Nord- Norge.

Fra forsiden

Nyheter

Kortreist jazz med OmRizz

Ni kortreiste jazzturneer i nord har fått til sammen en halv million i støtte fra Nordnorsk Jazzsenter. I prosjektet OmRizz skal landsdelens profesjonelle jazzmiljø styrkes etter pandemien. I tillegg settes fokus på bærekraftige turnéer i musikkbransjen. 

Konserter