Nyheter

OmRIZZ

Nye søkbare midler for lokale jazzturnéer i Nord. Søknadsfrist 15. mai.

NNJS har satt av en ekstra pott på en halv million kroner i 2022 til kortreist jazz, for å styrke og synliggjøre landsdelens aktive jazzmiljø. Midlene skal utelukkende brukes på band og utøvende jazzmusikere som er bosatt i Nord-Norge. Vi ønsker å støtte etablerte band og nye prosjekter som vil skape noe i sitt nærområde/distrikt, men åpner også opp for at man kan invitere med seg en eller to andre musikere/solister som er bosatt i en annen del av Nord- Norge.

Søker skal;

 • Sende søknad med prosjektidé, kunstnerisk beskrivelse og hvilke musikere som er tenkt involvert.
 • Sende søknad med budsjett. Vi åpner for at midler til tilrettelegging av turne inngår i budsjettet.
 • Gjennomføre turneen ila høsten 2022.
 • Selv stå for planlegging og gjennomføring av turne.

NNJS kan;

 • Bidra med økonomi; 5 til 10 tildelinger opptil 100 000,-
 • Bidra med tips og råd mht til kunstneriske ideer og sammensetning, logistikk og promotering.
 • Bidra med avtaler mht leiebil, hotell etc.
 • Bidra med markedsføring av prosjektet under «omRiZZ»-paraplyen.

NNJS vektlegger;

 • Grønne turneer – miljø og bærekraft (f.eks turnéform, fremkomstmiddel).
 • Kjønnsbalanse.
 • Nye målgrupper. F.eks barn, unge og eldre.

Søknad inkl. budsjett og søknadsbeløp sendes pr mail til nnjs@nordnorskjazzsenter.no 

Søknadsfrist 15. mai 2022. Utvelgelse vil skje innen 1. juni.

Prosjektperiode: Turnéene må gjennomføres og rapporteres i løpet av høsten 2022 i Nord- Norge.

Fra forsiden

Nyheter

Skarpe melodier og svale utflukter på tur

Ladybird Orchestra er en finslipt sekstett som spiller melodiøs jazz med fengende melodier og uttrykksfulle tekster. Samtidig er bandet helt uredde for spennende og utforskende improvisasjon og fine solopartier. Nå skal de på tur i Nordnorge og redde våren med sine herlige konserter!

Nyheter

Svensk jazz på sitt beste!

Om ikke lenge skal jazzvokalisten Amanda Ginsburg turnere Nordnorge med hele seks konserter! Kanskje lander den herlige kvartetten i nærheten av deg?