Nyheter

Korona og konsekvenser for utøvere og arrangører

Nordnorsk Jazzsenter følger situasjonen rundt coronautbruddet tett, og arbeider aktivt med å kartlegge og støtte gode initiativ og tiltak, spesielt for frilansere og de som driver eget foretak.

Vi støtter arbeidet som gjøres nasjonalt av Norsk Jazzforum, Creo og andre nasjonale og regionale organisasjoner i kulturfeltet for å finne løsninger for tapte inntekter for frilansere.

Oppdateringer fra nasjonale organisasjoner:
Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset: kulturradet.no/korona
Her er Creos samlede oversikt over krisetiltak: creokultur.no/nyheter/samlet-oversikt-over-alle-krisetiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset/

Det er nå iverksatt forbud mot å gjennomføre kulturarrangement frem til og med 26. mars, og mange arrangementer er avlyst også utover denne perioden. Vi oppfordrer alle arrangører til å følge pålegg og anbefalinger rundt arrangementer som gis av myndighetene, både nasjonalt og lokalt.

Situasjonen rammer vårt felt svært hardt og situasjonen er svært dramatisk. Vi ser at dette får alvorlige økonomiske konsekvenser for både utøvere, arrangører og tilhørende bransje. Det er viktig at vi står sammen, er solidariske og forsøker å finne løsninger som begrenser inntektstapet for alle parter.

Hvordan påvirker dette utøvere? 

Mange vil dessverre oppleve avlysninger eller utsettelser på bakgrunn av gjeldende restriksjoner, med medfølgende store økonomiske tap. Vi anbefaler utøvere å holde tett dialog med arrangører for å løse dette på best mulig måte, for alle involverte parter – og samtidig være tålmodige og ha forståelse for at mange arrangører også befinner seg i en unntakstilstand.

Oppdatering pr 16.03: 
Selvstendig næringsdrivende og frilansere
· Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
· Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

Hvordan påvirker dette arrangører?

Vi oppfordrer arrangører til å kompensere utøvere og lys/lydteknikere selv om arrangement blir avlyst eller utsatt. Der økonomien tillater det, oppfordrer vi til full honorarutbetaling for kansellerte konserter, alternativt deler av honorarer. Kompensasjon bør skje uavhengig av om konserten er avlyst eller utsatt.

Mottakere av ad-hoc- og prosjektstøtte fra Nordnorsk Jazzsenter vil ikke få krav om tilbakebetaling for arrangement som må avlyses grunnet korona-situasjonen. Vi vil kreve dokumentasjon/regnskap for utbetalte utgifter.

Så langt har også Kulturrådet, Norsk jazzforum, Creo og flere andre varslet at de ikke vil kreve tilbakebetaling av tilskudd gitt til arrangementer som må kanselleres på grunn av korona-utbruddet. Det samme gjelder Kulturdepartementet og Music Norway.

Vi oppfordrer arrangører som har offentlige tilskudd til konserter, til å utbetale honorarer og planlagte utgifter til utøvere og andre frilansere.

Klubber som har offentlig tilskudd bør med andre ord bruke tilskuddene slik de var tenkt på tildelingstidspunktet, uavhengig av om konserter er avlyst eller utsatt. Sjekk med din tilskuddsgiver for detaljerte retningslinjer.

Oppdatering 18/3: Regjeringen presenterer idag en kompensasjonsordning for kulturlivet som er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra bl.a billettsalg og merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stor-kompensasjonsordning-til-kultur-frivillighet-og-idrett/id2693889/

Vi anbefaler arrangører og musikere å følge med på Norsk Jazzforum sine sider for løpende oppdateringer og relevant informasjon.

Fra forsiden

Nyheter

Jovan Pavlovic Trio feat Ahmad Al Khatib

Vi støtter arbeidet som gjøres nasjonalt av Norsk Jazzforum, Creo og andre nasjonale og regionale organisasjoner i kulturfeltet for å finne løsninger for tapte inntekter for frilansere. Oppdateringer fra nasjonale organisasjoner: Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset: kulturradet.no/korona Her er Creos samlede oversikt over krisetiltak: creokultur.no/nyheter/samlet-oversikt-over-alle-krisetiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset/ Det er nå iverksatt forbud mot å gjennomføre kulturarrangement frem til og […]

Nyheter

Nordnorsk Jazzensemble LEAGUS «Flora Eallin»

Vi støtter arbeidet som gjøres nasjonalt av Norsk Jazzforum, Creo og andre nasjonale og regionale organisasjoner i kulturfeltet for å finne løsninger for tapte inntekter for frilansere. Oppdateringer fra nasjonale organisasjoner: Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset: kulturradet.no/korona Her er Creos samlede oversikt over krisetiltak: creokultur.no/nyheter/samlet-oversikt-over-alle-krisetiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset/ Det er nå iverksatt forbud mot å gjennomføre kulturarrangement frem til og […]