Nyheter

Tildelinger 3. og 4. kvartal 2019

Nordnorsk Jazzsenter tildelte kr 86.500,- i støtte i 3. kvartal, og kr 62.000,- i 4. kvartal, til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge.

Tilskuddordningene gjelder musikere som driver turnévirksomhet i landsdelen, arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter og støtte til musikkinnspillinger. Blant de som har fått prosjekt- og turnéstøtte i årets to siste tildelinger er Smeltedigelen Musikkfestival for workshop og konsert med unge talenter fra Helgeland, Ad Lib Jazzklubb til JåzzOngefestivalen 2020 og Marit Sandvik & Nova Onda til turné i Brasil. Innspillingsstøtte er gitt til blant annet Oddmund Finnseth, Deku trio og Sigrid Brennhaug.

NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, drive arrangørutvikling, styrke regionens nettverk av spillesteder og drive pedagogisk virksomhet. En viktig del av virksomheten er tildeling av turné- og prosjektmidler fire ganger i året.

Innkomne søknader blir behandlet av Nordnorsk Jazzsenters Programråd fire ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. februar. Les mer om tilskuddsordningene her.

Tildelinger 3. kvartal 2019:

Søkers navn Info om søknad Vedtak
Øystein Blix LIV 5 000
Vadsø Storband Big Band Battle 5 000
Ervik Storband This is Soul 5 000
Aksel Bakke Plateinnspilling Deku Trio 10 000
Oddmund Finnseth Plateinnspilling 10 000
Sigrid Brennhaug Plateinnspilling 10 000
Norsia Storband Seminar Guttorm Guttormsen 5 000
Norsia Storband Seminar Arvid Martinsen 5 000
Anders Eriksson Fribyorkesteret 6 500
Smeltedigelen Unge talenter 2019 5 000
Marit Sandvik & Nova Onda Brasilturné 20 000

Tildelinger 4. kvartal 2019:

Søkers navn Info om søker Vedtak
Bodø Domkor Nattjazz med Frode Fjellheim 10 000
John Kåre Hansen/England Brooks England Brooks juleturne 10 000
Pål-Are Bakksjø Tynn symfoni 12 000
Eldbjørg Raknes Turne: Hva kommer nå…? 10 000
Ad lib jazzklubb JåzzOngefestivalen 2020 20 000

Fra forsiden

Nyheter

BLUSS-prosjektene er klare

Over 30 søknader kom inn til prosjektet BLUSS. Gjennom sommeren og høsten skal fem helt nye musikalske samarbeid oppstå, med musikere og artister fra hele Nordland i samspill med MiN-ensemblet.