Nyheter

Tildelinger første halvår 2019

Nordnorsk Jazzsenter tildelte kr 132.000,- i støtte i 1. kvartal og kr 97.712 i støtte i 2. kvartal til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge.

NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, drive arrangørutvikling, styrke regionens nettverk av spillesteder og drive pedagogisk virksomhet. En viktig del av virksomheten er tildeling av turné- og prosjektmidler til nordnorske musikere og arrangører fire ganger i året.

Tilskuddordningene gjelder musikere som driver turnévirksomhet i landsdelen, arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter og innspillingsstøtte til musikere.

Innkomne søknader blir behandlet av Nordnorsk Jazzsenters Programråd fire ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. september. Les mer om tilskuddsordningene her.

 

Tildelinger 1. kvartal 2019:

Søkers navn Info om søknad Vedtak
Hemnes Jazzforum Ungjazz 2019 5000,-
Gard Nilssen Gard Nilssen’s Acoustic Unity 10 000
Øystein Blix Jazzoasen 2019 20 000
Nina Bendiksen Nina & Young & Fiske 12 000
Eline Hellerud Åsbakk Eirik & Eline Duo – turné 8 000
Sandessjøen Storband Rytmisk seminar m/Erik Smith 10 000
Arctic Trombone Festival 2019 Jazzkurs m/Marshall Gilkes 20 000
Ervik Storband “Get together” 5 000
Nordnorsk Jazzforum Utstilling ifm jubileumsfeiring 20 000
NyMusikk Bodø Konsert «Migration» 5000
Vegadagan 2019 Jazz i verdensarven 12 000
Vesterålen Storband Seminar m/ Erik Smith 5 000

 

Tildelinger 2. kvartal 2019:

Søkers navn Info om søknad Vedtak
Steinar Raknes Stillhouse m/Unni Wilhelmsen 10 000
Thomas Langvann Gruven 7 000
Hedvig Mollestad Thomassen Hedvig Mollestad Trio 10 712
Vesterålen Storband Den første nattseiler 10 000
Harald Relling Nielsen Bare Barbéra 5 000
Vadsø Storband Count Basie 5 000
Tobias Solheim-Nilsen Dratapp (innspilling) 10 000
Oddmund Finnseth Finnseth Barnes Kvintett 20 000
Oddmund Finnseth Finnseth & Jørgensen Kvintett 10 000
Benjamin Mørk Mekanisk Piano (innspilling) 10 000

 

Fra forsiden

Nyheter

BLUSS-prosjektene er klare

Over 30 søknader kom inn til prosjektet BLUSS. Gjennom sommeren og høsten skal fem helt nye musikalske samarbeid oppstå, med musikere og artister fra hele Nordland i samspill med MiN-ensemblet.