Nyheter

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Nordnorsk Jazzsenter og RYK – Rytmisk kompetansenettverk i nord.

NN
Nordnorsk Jazzsenter søker:

Musikkprodusent – vikariat
100% i ett år

Nordnorsk jazzsenter søker en person som
• har relevant utdannelse og/eller praksis
• har god kunnskap innen musikkproduksjon og kjennskap til fagets egenart og mangfold
• er systematisk, effektiv og nøyaktig, og som kan ta egne avgjørelser og jobbe selvstendig
• har god kjennskap til jazz og beslektet musikk
• har erfaring innen prosjektledelse og økonomistyring; gjerne også organisasjonsarbeid
• er initiativrik, utadvendt og omgjengelig, og som har gode evner til samarbeid og konfliktløsning
• kan kommunisere både med musikere, arrangører og offentlig forvaltning
• er fleksibel og kreativ, som er i stand til å improvisere og samtidig arbeide strukturert.

Vikariat fra 1.11.18 til 1.11.19, med mulighet for forlengelse.
Reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid må påregnes.

Søknadsfrist: 10. september 2018


Administrasjons- og markedskonsulent

40% fast stilling

Nordnorsk jazzsenter søker en person som
• har interesse og kjennskap til jazz og beslektet musikk
• har utdanning innen administrasjon/markedsarbeid/merkantile fag og som har relevant arbeidserfaring.
• er selvstendig og fleksibel, har gode samarbeidsevner, serviceinnstilling og godt humør

Stillingens oppgaver vil i hovedsak være knyttet til markedsarbeid og økonomifunksjoner som deltakelse i budsjetterings- og regnskapsfunksjoner og behandling av bilag. Ut fra jazzsenterets behov og søkers kvalifikasjoner og interesse vil stillingshaver også få andre oppgaver innenfor administrasjonen. Noe reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid må påregnes.

Stillingene er ledig fra 1.11.18. Lønn etter avtale.
Arbeidssted: Bodø

Søknadsfrist: 10. september 2018

 

RYK – Rytmisk kompetansenettverk i nord søker:

Prosjektmedarbeider
60%-stilling

Den nye prosjektmedarbeideren
• har god kjennskap til det frie profesjonelle musikkfeltet i landsdelen
• har god kunnskap innen musikkproduksjon
• har erfaring innen prosjektledelse
• er initiativrik, utadvendt og har gode evner til samarbeid
• kan kommunisere både med musikere, arrangører og offentlig forvaltning
• er fleksibel, kreativ, kan jobbe strukturert og selvstendig, men samtidig drive proaktivt arbeid

Prosjektmedarbeideren har ansvar for å utarbeide program for nettverkets samlede aktiviteter i henhold til gjeldende rammer gitt av RYKs styringsgruppe. Prosjektmedarbeider rapporterer til daglig leder ved Nordnorsk Jazzsenter.

Stillingen er underlagt Nordnorsk Jazzsenter administrative leder. En del reisevirksomhet og noe uregelmessig arbeidstid må påregnes.

Tiltredelse fra 1.11.18. Lønn etter avtale. 6 måneders prøvetid. Arbeidssted er Bodø.

Søknadsfrist: 10. september 2018

 

Gjelder alle stillingene:

Søknad med CV, godkjente attester og vitnemål sendes til daglig leder i Nordnorsk Jazzsenter Ulla-Stina Wiland, tlf.9264 5905 eller e-mail: Ulla-stina@nordnorskjazzsenter.no

Utlyste stillinger i RYK og NNJS kan bli sett i sammenheng.

Fra forsiden

Nyheter

Oppdatert: Avlysninger pga korona

Oppdatert 24.mars 2020:  Nordnorsk Jazzsenter har avlyst all turnévirksomhet frem til og med 1. mai for å forebygge spredning av koronaviruset.

Konserter