Nyheter

Tildelinger 2. kvartal 2018

Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 109.000,- i støtte til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge for andre kvartal 2018.

NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, drive arrangørutvikling, styrke regionens nettverk av spillesteder og drive pedagogisk virksomhet. En viktig del av virksomheten er tildeling av turné- og prosjektmidler til nordnorske musikere og arrangører fire ganger i året.

Tilskuddordningene gjelder musikere som driver turnévirksomhet i landsdelen, arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter og innspillingsstøtte til musikere. I årets andre tildeling er det blant annet gitt støtte til samarbeidsprosjekt mellom Vadsø og Hammerfest storband, turné med Jonas Knutsson kvartett, barneprogrammet på Sortland Jazzfestival, turnéstøtte til Marit Sandvik og innspillingsstøtte til Ola Rokkones og Sverre Gjørvad.

Innkomne søknader blir behandlet av Nordnorsk Jazzsenters Programråd fire ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. september. Les mer om tilskuddsordningene her.

Følgende tildelinger er gjort i NNJSs programråd mai 2018:

Søkers navn Info om søknad Tildelt i kr.
Vadsø Storband Samarbeidsprosjekt Kjøllefjord Storband 5000
Hans Kristian Edvardsen Turné Jonas Knutsson Kvartett 5000
Hammerfest Storband 50-års jubileum konsert 5000
Bodø Big Band Konsert Lofoten 8000
Sortland Jazzfestival Konserter og verksteder for barn og unge 20000
Marit Sandvik Slippturné 2018 Marit Sandvik & Nova Onda «Flor» 20000
Marius Tobias Hoven Turné Salto Mortale 20000
Ola Rokkones Innspilling Treskatresk 10000
Sverre Gjørvad Innspilling “The year of the Lemmings” 10000
Sverre Gjørvad Slippturné “The year of the Lemmings” 6000

Fra forsiden

Nyheter

Hackney Colliery Band

Brasstrøkk fra de Britiske øyer! Musikkfest for familien på tvers av aldre og sjangre!

Nyheter

Ellen Andrea Wang og Ensemble Ylajali.

Når en av våre aller beste jazzbassister her til lands komponerer musikk til Magnificat-teksten i Marias Lovsang, gjøres det med stor bravur. Ellen Andrea Wang har komponert det mesterlige verket Magnificat i 10 deler for kvinnekor, kontrabass og saksofon.