Nyheter

Tildelinger 1. kvartal 2018

Nordnorsk Jazzsenter har tildelt kr 101.000,- i støtte til ulike prosjekter og turnéer innen jazzfeltet i Nord-Norge for første kvartal 2018.

NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, drive arrangørutvikling, styrke regionens nettverk av spillesteder og drive pedagogisk virksomhet. En viktig del av virksomheten er tildeling av turné- og prosjektmidler til nordnorske musikere og arrangører fire ganger i året.

Tilskuddordningene gjelder musikere som driver turnévirksomhet i landsdelen, arrangører som setter i gang nye spennende prosjekter og innspillingsstøtte til musikere. I årets første tildeling er det blant annet gitt støtte til clinics ved Jazzoasen i Tromsø, som er et møtested mellom profesjonelle jazzmusikere fra inn- og utland og amatører, musikkstudenter og andre jazzinteresserte. Støtte til plateinnspilling er gitt til Roger Johansen (Bodø) og Kristian Olstad (Tromsø), og turnestøtte til Jan Gunnar Hoff, Roger Johansen og Martin Högberg (alle Bodø).

Innkomne søknader blir behandlet av Nordnorsk Jazzsenters Programråd fire ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. mai, les mer om tilskuddsordningene her.

Følgende tildelinger er gjort i NNJSs programråd februar 2018:

Søkers navn Info om søknad Tildelt kr.
Martin Högberg Turné 15000
Jan Gunnar Hoff Turné 5000
Ad Lib Jazzklubb JåzzOngefestival 2018 5000
Ervik Storband Storbandkveld 10000
Roger Johansen Turné 7000
Roger Johansen Innspilling Roger Johansen trio 10000
Kristian Olstad Innspilling LEAGUS 10000
Gaute Hauglid-Formo Geologisk vandring og konsert, Vegadagan 2018 10000
Jazzoasen Tromsø Clinics /workshops 20000
Sigurd Hole Turné 9000

 

Fra forsiden

Nyheter

Da klokka klang

Hildo er et samarbeid mellom sangeren Berit Opheim og saksofonisten Tore Brunborg, men navnet - og inspirasjonen - er hentet fra den gamle kirkeklokka i Vangskyrkja på Voss.

Nyheter

Blodfersk musikk blir plate

Når Roger Johansen Group nå drar på Nord-Norgeturné, er det med musikk så fersk at den bare er spilt en gang før. Men i Stormen i Bodø vil ferskvaren bli plate.

Konserter