Nordnorsk Jazzsenter er et regionalt produksjons- og kompetansesenter for jazz i Nord- Norge.

Styret

Nordnorsk Jazzsenter styre består av fem medlemmer der en representant er oppnevnt av Nordland fylkeskommune, en av Norsk Jazzforum, to representanter oppnevnes av Nordnorsk Jazzforum og vertskommunen Bodø oppnevner en representant.

Styret i Nordnorsk Jazzsenter består av:

Geir Knutson – Styreleder, oppnevnt av Nordland fylkeskommune
Tove Leming – Nestleder, oppnevnt av Norsk Jazzforum
Stian Hiis Bergh – Styremedlem
Bjørn Bonsaksen – Styremedlem, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum
Svein Hugo Sørensen – Styremedlem, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum

Varamedlemmer, i rekkefølge til overstående stillinger:

Hanne Jakhelln, oppnevnt av Nordland Fylkeskommune
Line Grepperud Olsen, oppnevnt av Norsk Jazzforum
Trud Berg, oppnevnt av Bodø Kommune
John-Kåre Hansen, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum
Hans Stapnes, oppnevnt av Nordnorsk Jazzforum

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode