Nordnorsk Jazzsenter er et regionalt produksjons- og kompetansesenter for jazz i Nord- Norge.

Prosjektstøtte

Nordnorsk Jazzsenter har innført en støtteordning på kr. 80.000.- Hensikten med denne støtteordningen er å motivere arrangører i Nord-Norge til å ta ansvar for nye og spennende jazzarrangement. Søknadene behandles av Programrådet.

Retningslinjer for prosjektstøtte:
1. Alle arrangører i landsdelen kan søke på denne ordningen, men prosjektet det søkes støtte til må være et jazzarrangement.
2. Søknader sendes inn fortløpende, og behandles deretter.
3. Det er ingen øvre grense på støttebeløp.
4. En arrangør kan ikke søke ad hoc-støtte fra NNJS og prosjektstøtte til samme prosjekt.
5. Hoved-og fylkesscenene omfattes ikke av ordningen.
6. Søknaden må innholde prosjektbeskrivelse, budsjett, og tidsplan.
7. Støtten utbetales etter at det er mottatt rapport og regnskap i henhold til budsjett, gjerne med vedlagt medieomtale.
8. Det er ikke eget søknadsskjema.

Søknadene blir hovedsakelig behandlet på Programrådets møter 4 ganger i året. Søknaden må sendes i god tid før prosjektstart og før gjeldende søknadsfrist.

Søknadsfrister er:

1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode